Aktualitātes

atpakaļ

Tiks rīkota starptautiska konference par projektu vadības aktualitātēm

2015.gada 16. un 17.aprīlī, notiks ceturtā starptautiskā praktiski zinātniskā konference par aktualitātēm projektu vadīšanā Baltijas valstīs "Projektu vadīšanas nozares attīstība - prakse un perspektīvas", informē Projektu vadītāju profesionālā apvienība.

Konferencē ik gadu ar referātiem uzstājās eksperti, profesionāļi, studenti un zinātnieki vairāk kā no 15 dažādām pasaules valstīm, kā, piemēram, no Indijas, Turcijas, Lietuvas, Irānas, Austrāijas, Itālijas, Krievijas, Igaunijas, Vācijas, Palestīnas, Dienvidkorejas, Ķīnas, Somijas, Afganistānas, Francijas, Norvēģijas, Lielbritānijas.
Konferences mērķis ir apspriest zinātnisko pētījumu rezultātus par projektu vadības jautājumiem, nodibināt jaunus kontaktus un sadarbības tīklus starp profesionāļiem, kas iesaistīti projektu vadībā, kā arī uzlabot projektu efektivitāti, mazinot nelietderīgus tēriņus, jo īpaši publiskajā sektorā. Konferences programmas atklāšana sākas ar plenārsēdi, kā arī konferences darbs norisināsies paralēlas sesijās. Konference darba valoda ir angļu valoda.
Konferences rezultāti un to dalībnieku veikto pētījumu rezultāti, kā arī praktiskās pieredzes analīze tiek apkopota un izdota īpašā konferences rakstu krājumā.
"Organizējot šo konferenci, vēlējāmies plašākai interesentu grupai prezentēt jaunākos zinātnisko pētījumu rezultātus projektu vadīšanas jomā, norādot uz priekšrocībām, kādas var tikt gūtas, uzņēmējdarbībā un valsts pārvaldē izmantojot projektu vadīšanas metodes," norāda konferences idejas pamatlicēja - profesore un Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Žanete Ilmete.
Konferenci organizē Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar Projektu vadītāju profesionālo apvienību un Baltijas kontrolinga institūtu.

Papildus informācija:
Projektu vadītāju profesionālā apvienība
info@pvpa.lv

Konferences programma pieejama šeit
Konferences buklets

atpakaļ