Aktualitātes

atpakaļ

ASV Senātā izskatīšanai virza Federālo projektu un programmu vadīšanas atbildīguma likumu

Šā gada Jūnijā, ASV Senātā pieņemts izskatīšanai likumprojekts, kas pirmo reizi federālā līmenī paredz projektu un programmu vadīšanas reglamentēšanu. Jaunais likums kalpos kā projektu un programmas vadības likums, uz kura pamata atbildīgajiem būs jāizstrādā un jāapstiprina virkne citu saistīto normatīvo aktu, kas paredzēs projektu vadītāju kvalifikācijas prasības, atbildību, to atlases kārtību.

Kā uzsver likumprojekta autori – senatori Džoni Ernsts un Heidija Haitkampa (Joni Ernst, R-Iowa, Heidi Heitkamp) likuma mērķis būtu beidzot uzsākt nepieciešamos darbus, lai novērstu valdības aģentūru un iestāžu īstenoto projektu nelietderīgus tēriņus, uzlabotu projektu un programmu efektivitāti un attīstītu likumdošanas vidi projektu vadības nozares sakārtošanai vismaz publiskajā sektorā, īstenojot budžeta finansētos projektus.

Ko jaunais projektu un programmas vadīšanas atbildīguma likums paredzēs?

ASV senātā iesniegtajā likumprojektā cita starpa ir paredzēts, ka atbildīgajai stratēģiskajai un budžeta struktūrvienībai jāizstrādā:

 

  •     Valsts mēroga standarti, politika un vadlīnijas projektu un programmu vadīšanas jomā visām izpildinstitūcijām, kuras īsteno projektus;
  •     Izstrādāt normatīvos aktus izpildinstitūcijām, kas reglamentētu iepriekš minētās vadlīnijas, standartus un politiku projektu vadīšanas jomā, kas būtu saskaņoti ar nacionāli atdzītiem projektu vadības standartiem un akreditētām mācību programmām;
  •     Veikt projektu portfeļu (programmu) riska izvērtējumu, īpašu uzmanību vēršot uz augsta riska programmām;
  •     Izstrādāt nozares stratēģisko attīstības plānu turpmākajiem pieciem gadiem.

 

 

Vienlaikus, jaunais likums paredz, ka valdības izpildinstitūciju atbildīgie darbinieki, augstākā līmeņa vadītāji būs spiesti sakārtot projektu vadīšanas vidi savās organizācijas. Būs jāizstrādā iekšējie normatīvie akti, kas reglamentētu projektu un programmu vadīšanu organizācijā, kas būtu saskaņoti ar jaunā likuma normām, vienlaikus nodefinējot skaidras prasības projektu vadītājiem attiecībā uz tā kvalifikāciju, pieredzi un citiem aspektiem. Tiek plānots, ka valdības līmenī arī turpmāk turpināsies darbs pie projektu un programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanās, tajā pašā laikā paredzot arī kopīgu forumu un pieredzes apmaiņu starp valdības aģentūrām.

 

Ar likumprojekta tekstu variet iepazīties ŠEIT.atpakaļ