Aktualitātes

atpakaļ

Notiks piektā starptautiskā zinātniskā konference par aktualitātēm projektu vadīšanā Baltijas valstīs „Projektu vadīšanas nozares attīstība – prakse un perspektīvas”

2016.gada 14. un 15.aprīlī Rīgā norisināsies piektā starptautiskā zinātniskā konference par aktualitātēm projektu vadīšanā Baltijas valstīs „Projektu vadīšanas nozares attīstība – prakse un perspektīvas”. Konferenci organizē Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar Projektu vadītāju profesionālo apvienību un Baltijas Kontrolinga Institūtu. Konference ir turpinājums konferenču ciklam par projektu vadīšanas tēmu Latvijā, un tā notiks regulāri katru gadu.

Konferences mērķis ir prezentēt un izdiskutēt dažādas projektu vadīšanas problēmas no zinātnisko pētījumu rezultātu rakursa, dibināt jaunus kontaktus un sadarbības tīklu starp jomas profesionāļiem, kā arī sniegt iespēju projektu vadītājiem uzlabot savas zināšanas un profesionālās iemaņas. Konferences programmā: atklāšanas plenārsēde un paralēlās sesijas. Visas anotācijas un konferences rakstu krājumā iekļautos rakstus izskata divi recenzenti (double blind review). Konference notiks angļu valodā.

Konferences darbs tiks organizēts šādās sadaļās:

1. Publiskās administrācijas projektu vadīšana,

2. ES fondu projektu vadīšanas (īstenošanas) problēmas un to risinājumi,

3. Publisko privāto partnerību projektu vadīšana,

4. Investīciju projektu vadīšana,

5. Kultūras projektu vadīšana,

6. IT projektu vadīšana,

7. Būvniecības projektu vadīšana,

8. Atjaunojamās enerģijas projekti,

9. Sociālo projektu vadīšana,

10. Projektu vadīšanas standarti,

11. Projektu vadības profesionālā izglītība un zinātne,

12. Projektu vadības organizācijas kapacitāte,

13. Projektu uzskaite un auditēšana,

14. Jauni virzieni un atklājumi projektu vadības teorijā,

15. Projektu kontrolings,

16. Projektu riska vadība.

Sekcijas tiks veidotas, vadoties no iesniegto rakstu tēmām.

Izvērstāka informācija par konferenci pieejama konferences mājas lapā: http://balticpmconference.eu

Papildu informācija:
Silvija Bruņa (e-pasts: silvija.bruna@lu.lv)
Emīls Pūlmanis (e-pasts: emils.pulmanis@lu.lv)

atpakaļ