Arhīvs

atpakaļ

Noskaidroti 2011.gada labākie maģistra darbi projektu vadīšanas nozarē

Projektu vadītāju profesionālā apvienība (PVPA) 2011.gada rudenī izsludināja maģistra darbu konkursu projektu vadīšanas profesionālo maģistra studiju programmu absolventiem. Maģistra darbu konkurss tika rīkots ar mērķi attīstīt diskusiju par aktuāliem projektu vadīšanas teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā esošos un topošos projektu vadītājus, kā arī lai atbalstītu Latvijas jauno projektu vadītāju centienus.

Maģistra darbu konkursa laureāti tika sveikti Projektu vadītāju profesionālās apvienības un Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes pirmajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Projektu Vadīšanas Attīstība - Prakse un Perspektīvas" 2012.gada 9.februārī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Konkursam tika izvirzīti šādi uzdevumi:

  • veicināt nozīmīgu projektu vadīšanas problēmu risināšanu;
  • sekmēt jauno projektu vadītāju iesaisti izglītībā;
  • veicināt inovatīvas un radošas studentu iniciatīvas projektu vadīšanā;
  • sekmēt projekta vadītāja profesionalitātes attīstību Latvijā.

Konkursā tika aicināti piedalīties ikviens augstākās izglītības iestāžu absolvents, kurš apgūst vai ir apguvis studiju programmu projektu vadīšanā:

  • Latvijas Lauksaimniecības universitātē;
  • Latvijas Universitātē;
  • Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā;
  • citā augstākās izglītības mācību iestādē, kas īsteno akreditētu studiju programmu projektu vadīšanā.

Maģistra darbus vērtēja konkursa komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Latvijas Mobilā Telefona, Latvijas Darba Devēju konfederācijas un Projektu vadītāju profesionālās apvienības. Iesniegtie maģistra darbi tika vērtēti pēc veiktā pētījuma praktiskās pielietojamības un pētījuma zinātniskās novitātes, kā arī tika ņemts vērā darba loģiskais saturs un noformējums.

Konkursa komisija 3.vietu un godalgu piešķīra MSc.proj. mgmt. Mārim Palmam par darbu „Projektu vadīšanas pilnveidošanas iespējas Bauskas novada pašvaldībā" ("Project Management Improvement Possibilities In Bauska Area Municipality"). Darba  mērķis bija noskaidrot  iespējas efektīvi pielietot projektu vadīšanas metodes Bauskas novada pašvaldības projektu izstrādē un īstenošanā. Darbā tika izpētītas  pašvaldībās pielietoto projektu vadīšanas principi un izstrādāts tehniski ekonomiskais  pamatojums  projektam  „Bauskas Rātsnama atjaunošana jaunu tūrisma produktu attīstībai".

2.vieta tika piešķirta MSc.proj.mgmt. Žannai Zavackai par maģistra darbu „Projektu vadīšana kā Latvijas eksporta atbalsta veicināšanas rīks Latvijas investīciju un Attīstības Aģentūras darbā" („Project Management as a Latvian Export Promotion Tool at the Investment and Development Agency of Latvia"). Darba mērķis bija noteikt valsts amatpersonu vizīšu organizācijas efektivitātes paaugstināšanas iespējas Latvijas investīciju aģentūrā.

Pirmo vietu un godalgu piešķīra MSc.proj. mgmt. Lindai Šķēlei par darbu  „Hronisko slimnieku paškontroles ieviešanas projekts". („Chronic patient self-care implementation project„). Darba mērķis bija nodrošināt hronisko slimnieku aprūpes procesa kvalitāti  Latvijā,  atbilstoši  mūsdienu iespējām. Maģistra darbā tika  pētīta veselības aprūpes sistēma Latvijā, identificētas problēmas hronisko slimnieku aprūpē, piedāvāti un izvērtēti alternatīvie problēmas risinājumi.

Maģistra darbu konkursa laureāti tika sveikti Projektu vadītāju profesionālās apvienības un Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes pirmajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Projektu Vadīšanas Attīstība - Prakse un Perspektīvas" 2012.gada 9.februārī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
atpakaļ