Arhīvs

atpakaļ

PVPA domubiedru diskusiju klubs

2011.gada 27.aprīlī PVPA organizēja PVPA domubiedru diskusiju kluba pasākumu. Aprīļa pasākuma tēma bija Publiskās un Privātās partnerības projekti.

Ar prezentāciju uzstājās MSc.soc. Eduards Gross. Eduards strādājis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) publiskās un privātās partnerības (PPP) nodaļā. Nodaļas uzdevumi bija konsultāciju sniegšana, semināru un konferenču organizēšana, metodoloģijas un standarta dokumentācijas izstrāde. 2009.gadā PPP funkcija no Ekonomikas ministrijas tika nodota Finanšu ministrijai (FM). FM daļēji mainot uzdevumus sadalīja tos starp FM Budžeta departamentu nosakot vērtēt PPP projektu ietekmi uz ilgtermiņa saistībām, Valsts kasi nosakot PPP projektu risku vērtēšanu un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra nosakot tai kompetences centra funkcijas. Piedalījās vairāku PPP projektu iesniegumu vērtēšanā, kā arī sniedzis par tiem atzinumus un aizstāvēja tos FM vārdā. Šobrīd ir FM Budžeta departamenta Valsts budžeta kopsavilkuma nodaļas vadītāja vietnieks, nodaļas tiešais uzdevums ir valsts budžeta sastādīšana, tomēr visai bieži nākas konsultēt jaunos kolēģus PPP jautājumos. Šobrīd izstrādā doktora disertāciju par reģionālās attīstības finansēšanas modeļiem.
PVPA domubiedri atzinīgi novērtēja Eduarda sniegto lekciju par iespējām Latvijā attīstīt projektus pēc privātās un publiskās partnerības projektu modeļa.
Sekojiet līdzi informācijai par turpmākajiem PVPA domubiedru diskusija kluba pasākumiem www.pvpa.lv.
atpakaļ