Arhīvs

atpakaļ

PVPA pārstāvis piedalās ESF fondu administrējošo institūciju konferencē Lietuvā

No 2011.gada 8. līdz 10.jūnijam, Juodkrantē, Lietuvā, notika Baltijas valstu Eiropas Sociālā fonda administrējošo institūciju konference labās prakses pārņemšanai un Eiropas Strukturālo fondu administrēšanas efektivitātes uzlabošanai. Konferencē piedalījās PVPA valdes loceklis MSc.proj.mgmt. Emīls Pūlmanis.

Konference tika organizēta pēc open space tehnology metodes, kur ikviens interesents varēja piedalīties sev interesējošās darba grupās.

PVPA pārstāvis piedalījās konferencē ar prezentāciju par projektu uzraudzību un finanšu vadību un tās efektivitātes uzlabošanu ES fondu apguvē. Lietuvas kolēģi uzsvēra projekta vadītāja lomu un nozīmi projektu īstenošanā un ir spēruši pirmos soļus projekta vadītāja kā profesijas atzīšanai nacionālā līmenī. Šobrīd Lietuvas atbildīgās iestādes ir izstrādājušas projekta vadītāja profesijas standartu.
Lietuvas un Igaunijas pārstāvji sniedza prezentāciju, ne tikai par efektīvu fondu administrēšanu, bet arī par projektu vadītāju sociālajām kompetencēm un projekta komandas iekšējā mikroklimata uzlabošanu un motivācijas metodēm. Konferences noslēgumā tās dalībnieki vienojās, ka šāda iniciatīva ir jāturpina katrā dalībvalstī un biežāk nepieciešams organizēt pieredzes apmaiņas seminārus ne tikai administrējošo institūciju līmenī, bet arī projektu īstenotāju līmenī.

Kā zināms Latvijai 2007.-2013.gada plānošanas periodā pieejami kopā 4,5 miljardi eiro dažādu prioritāro projektu īstenošanai. Šāds finansējuma apmērs nepārprotami prasa arī atbildīgu un efektīvu tā administrēšanu.
atpakaļ