Arhīvs

atpakaļ

Noslēgusies pirmā starptautiskā zinātniski praktiskā konference projektu vadīšanas jomā Baltijas valstīs

No 2012.gada 8.februāra līdz 9.februārim Rīgā, Latvijas Universitātē notika pirmā starptautiskā zinātniski praktiskā konference projektu vadīšanā Baltijas valstīs. Šī gada konferences devīze bija „Projektu Vadīšanas Attīstība - Prakse un Perspektīvas". Konferenci organizēja PVPA sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti.

Šī konference ir sākums konferenču ciklam par projektu vadīšanas tēmu Latvijā un tā notiks regulāri katru gadu. 2012.gada konferencē  savu dalību reģistrēja 130 dalībnieku, kas ir ievērojams dalībnieku skaits un raksturo akadēmiskajā vidē un citās tautsaimniecības nozarēs strādājošo interesi par projektu vadību.

Ideju par konferences organizāciju atbalstīja gan Latvijas republikas valdības līmenī (Finanšu ministrija tās valsts sekretāra vietnieka A.Antonova personā, kurš sniedza Finanšu ministrijas skatījumu par ES fondu projektu administrēšanu Latvijā,   Izglītības un zinātnes ministrija, izglītības un zinātnes ministra Prof. R.Ķīļa biroja vadītāja N. Titova, sniedzot savu skatījumu par projektu vadīšanas pamatelementiem), gan lielākie uzņēmumi un organizācijas (SIA Latvijas Mobilais telefons, A/S Aldaris).

Konferencē  piedalījās pārstāvji no dažādām valstīm, tai skaitā no Vācijas, Spānijas, Īslandes, Ungārijas, Igaunijas, Lietuvas un Krievijas.

Darbs noritēja plenārsēdē un piecās sekcijās. Plenārsēde trīs projektu vadīšanas nozares eksperti sniedza informāciju par aktualitātēm un problēmām projektu vadīšanas jomā. Pirmais no tiem bija veltīts ES fondu izmantošanas efektivitātes celšanai, otrais starptautisko standartu analīzei projektu vadīšanā un sertifikācijas problēmām, bet trešais projektu vadīšanas ilgtspējas nodrošināšanai.

 Analizējot  projektu vadīšanas sertifikācijas praksi, tika atzīmēts, ka tā šobrīd pārdzīvo „inflāciju„ un nepieciešams pāriet uz profesionālu  augstāko izglītību šajā jomā. Sekcijā par   standartiem projektu vadīšanā tika diskutēts par organizācijas kompetenci projektu vadīšanā un objektorientētās modelēšanas pieeju kā fundamentālu koncepciju projektu vadīšanā.

Sekcijā par problēmām ES fondu atbalstīto projektu vadīšanu tika diskutēts galvenokārt par nepieciešamību pielietot plašāk projektu vadīšanas instrumentus ES strukturālo fondu līdzfinansētos projektos un paaugstināt  prasības projektu vadītāju kompetencei, jo tieši šīs kompetences trūkums ir iemesls, kāpēc ES līdzfinansētie projekti nav devuši vajadzīgos rezultātus.

Informācijas tehnoloģiju projektu vadīšanas sekcijā tika diskutēts par dažādiem modeļiem, kurus var pielietot IT projektu vadīšanā, kā arī par problēmām ar ko nākas saskarties izstrādājot projektus IT industrijā.

Profesionālās izglītības un zinātnes sekcijā tika diskutēts par starptautisko pieredzi un līdzekļiem pasniedzēju profesionālās kompetences pilnveidošanai, izmantojot projektu vadīšanas metodes un instrumentus. Savukārt sekcijā par projektu risku vadību tika diskutēts par projektu risku vadīšanas metodēm un praktiskajiem aspektiem dažādas tautsaimniecības nozarēs, tostarp projektu īstenošanā mainīgajos ekonomiskajos apstākļos.

Konferences referāti, kā arī pētījumu rezultāti ir apkopoti un izdoti rakstu krājumā.

Konferences organizāciju finansiāli atbalstīja Baltijas - Vācijas Augstskolu birojs un SIA „Latvijas Mobilais Telefons". Vienlaikus materiālo palīdzu konferences veiksmīgai norisei nodrošināja Arhitektūras birojs „Sestais stils" un A/S „Aldaris".

Konferenci atbalsta:
    Pirmās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences projektu vadīšanā programma:


atpakaļ