Arhīvs

atpakaļ

Darbu uzsākusi Projektu vadītāju profesionālā apvienība

2010.gada 16.novembrī darbību ir uzsākusi biedrība „Projektu vadītāju profesionālā apvienība” (PVPA). PVPA mērķis ir veicināt projektu vadītāju profesijas attīstību Latvijā.

Kā pavēstīja PVPA valdes priekšsēdētāja Prof.dr.oec. Žaneta Ilmete, PVPA galvenie uzdevumi ir sabiedrības informēšana un izpratnes veidošana par projektu vadīšanas profesiju un projektu vadīšanas būtību, zinātnisko publikāciju sagatavošana un publicēšana, profesionālās sadarbības veicināšana projektu vadīšanas jomā, projektu vadīšanas profesionālo pasākumu organizēšana un dalība tajos, kā arī projektu izstrāde un īstenošana.

Lai nodrošinātu augstu sniegto pakalpojumu kvalitāti, PVPA biedri būs projektu vadīšanas augstākās izglītības studiju programmas studenti, doktoranti ar specializāciju projektu vadīšanā, projektu vadīšanas augstākās izglītības studiju programmas absolventi un projektu vadīšanas augstākās izglītības studiju programmas mācībspēki.


atpakaļ