Arhīvs

atpakaļ

PVPA pārstāvji piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē Kauņā, Lietuvā

PVPA pārstāvji - valdes priekšsēdētāja Prof. Dr.oec. Žaneta Ilmete, valdes locekļi MSc.proj.mgmt. Emīls Pūlmanis un MSc.proj.mgmt. Silvija Bruņa, no 2011.gada 21.līdz 24.septembrim piedalījās starptautiskās zinātniskā konferencē „Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges”, Vitautas Magnus universitātē, Kauņā, Lietuvā.

Nav šaubu, ka jebkuras valsts tautsaimniecības attīstības pamats ir kvalificētu speciālistu esamība darba tirgū. Pieaugot investīcijām un dažādiem finanšu instrumentiem, kuri pieejami Latvijas uzņēmējiem un publiskās pārvaldes organizācijām, pieaug arī nepieciešamība pēc profesionāliem speciālistiem, kuri spētu atbilstošā kvalitātē vadīt šāds resursus. Tamdēļ PVPA pārstāvji konferencē prezentēja pētījumu "The profession of project manager and its development prospects". Zināms, ka projektu vadīšana ir svarīga tautsaimniecības nozare un projektu vadītāji ir definējami kā patstāvīga profesija. PVPA pārstāvju pētījums atklāja, ka salīdzinot ar 2009.gadu pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem ir dramatiski audzis. Pieprasījuma pieagums privātajā sektorā ir vērojams tādās nozarēs kā informācijas tehnoloģijas, būvniecība, loģistika, kā arī banku un finanšu sektors. Tai pašā laikā pētījumā tika analizēts profesionālo projektu vadītāju pieprasījums publiskajā pārvaldē, kur salīdzinot ar 2009.gadu pieprasījums pēc profesionāliem projektu vadītājiem 2010.gadā ir pieaudzis par 184%. Tas nozīmē, ka arī valsts pārvalde rūpīgāk sāk izvērtēt tai atvēlētos finanšu līdzekļus projektu vadībai, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu un pieņemamā kvalitātē nodrošinātu projektu vadīšanu.

PVPA pārstāvju pētījuma rezultātu publicēti konferences rakstu krājumā.

atpakaļ