Arhīvs

atpakaļ

PVPA valdes loceklis piedalās diskusijā par teritoriālās pārvaldības attīstību

PVPA valdes loceklis PhD.cand. MSc.proj.mgmt. Emīls Pūlmanis 2012.gada 19.oktobrī piedalījās pirmajā ENECON projekta darba grupas diskusijā Joensuu, Somijā par teritoriālo pārvaldību. Projekta ietvaros diskusijā piedalījās nozares eksperti un akadēmiskais personāls no Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Somijas un Ungārijas. Darba grupas ietvaros tās dalībniekiem bija iespējams iegūt pieredzi par teritorijas attīstības plānošanas labās prakses piemēriem kaimiņvalstīs, kā arī diskutēt par iespējamiem politikas plānošanas sistēmas uzlabojumiem jautājumos, kas skar reģionālās attīstības jautājumus.

PVPA valdes loceklis Emīls Pūlmanis sniedza prezentāciju par Latvijas pieredzi un informēja klātesošos par projektorientētu pieeju reģionālās attīstības plānošanā.

Kas ir ESPON 2013 Programma?

ESPON ir Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls, kurš izveidots 2002.gadā un radīts, lai atbalstītu politikas attīstību un veidotu Eiropas zinātnisko sabiedrību teritoriālās attīstības jomā.
2007.gada 7.novembrī Eiropas Komisija pieņēma programmu ESPON 2013 laika periodam no 2007. līdz 2013.gadam. Jauno programmu daļēji finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) saskaņā ar teritoriālās sadarbības mērķi.
Ar ESPON 2013 programmas palīdzību tiks nodrošināta ESPON (no 2000. līdz 2006.gadam) nepārtrauktība, kā arī jaunas inovatīvās metodes Eiropas novērošanas tīkla apvienošanai telpiskās plānošanas un kohēzijas jomās. Tai jāatbalsta politikas izstrāde, lai veicinātu Eiropas telpas un teritoriālās kohēzijas harmonisku attīstību. ESPON 2013 jānodrošina salīdzināma informācija, pierādījumi, analīzes un scenāriji par reģionu, lielpilsētu un lielāku teritoriju attīstības pamatnosacījumiem.


ESPON programmas nacionālais kontaktpunkts

ESPON programmas kontaktpunkts Latvijā ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA). ESPON kontaktpunktu uzdevums ir nodrošināt ESPON darbību Latvijā, sniegt atzinumus par ESPON programmas projektu ziņojumiem, koordinēt pētnieciskās sadarbības tīklu ESPON tematikā, izplatīt ESPON pētījumu rezultātus, kā arī piedalīties ESPON kontaktpunktu projektos, ESPON semināros un kontaktpunktu sanāksmēs. ESPON programmas uzraudzības komitejā Latviju pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Vairāk par ESPON programmu meklējiet informāciju programmas mājas lapā: www.espon.eu

atpakaļ