Arhīvs

atpakaļ

Noslēgusies otrā starptautiskā zinātniski praktiskā konference projektu vadīšanas nozarē Baltijas valstīs „Projektu vadīšanas nozares attīstība – prakse un perspektīvas”

2013.gada 11. un 12.aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātē norisinājās otrā starptautiskā zinātniski praktiskā konference projektu vadīšanā Baltijas valstīs „Projektu vadīšanas attīstība – prakse un perspektīvas". Konferenci organizēja Projektu vadītāju profesionālā apvienība (PVPA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti (LU EVF). Konference ir turpinājums konferenču ciklam par projektu vadīšanas tēmu Latvijā un tā notiks regulāri katru gadu.

Konferencē dalību reģistrēja vairāk kā 120 dalībnieku, tas ir ievērojams dalībnieku skaits un raksturo akadēmiskajā vidē un citās tautsaimniecības nozarēs strādājošo interesi par projektu vadību. Ar referātiem uzstājās eksperti un profesori no Vācijas, Krievijas, Polijas, Portugāles, Islandes, Irānas, Austrālijas, Serbijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Slovākijas, Čehijas, Ukrainas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.

Darbs noritēja plenārsēdē un trīs sesijās.
Plenārsēdē projektu vadīšanas nozares eksperti informēja par aktualitātēm projektu vadīšanas nozarē. Ar prezentācijām uzstājās Aleksandrs Antonovs (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs) un tādi starptautiski jomas eksperti kā Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Pēteris Roišs (Peter J. A. Reusch) (Dortmundes universitāte, Vācija) un praktiķi Marisa Silva (Marisa Silva) (Winning Management Consulting, Portugāle), Mārcis Nēliuss (Ventspils brīvostas pārvalde, Latvija).

Sesijās tika apskatīti ar projektu vadīšanas nozari saistīti jautājumi: projektu vadīšanas standarti un jaunākās tendences; ES fondu projektu vadīšanas (ieviešanas) problēmas un risinājumi; transporta, infrastruktūras, būvniecības, industriālo un IT projektu vadīšanas aspekti.

Sesijā par projektu vadīšanas standartiem un jaunākajām tendencēm tika apskatīti jautājumi par projektu vadīšanas metožu un instrumentu pilnveides iespējām un aktualitātēmpasaatvijā. Sesijas laikā tika prezentētas gan interaktīvas metodes izglītības darbā pasniedzot projektu vadīšanu akadēmiskā līmenī, gan arī prezentēti jaunāko pētījumu rezultāti par tādiem svarīgiem projektu ieviešanas aspektiem kā organizācijas kultūras loma, cilvēkresursu attīstība un risku vadības metodes projektu vadīšanā.

Sesijā par ES fondu projektu vadīšanas (ieviešanas) problēmām un risinājumiem tika analizēti praktiski un teorētiski projektu ieviešanas aspekti, kas līdzfinansēti no Eiropas Strukturālo fondu līdzekļiem. Sesijas laikā tika prezentēti gan teorētiski un akadēmiski pētījumi par īstenotajiem ES fondu projektiem, gan arī sniegta atsevišķu projektu analīze un risinājumi to sekmīgai ieviešanai.

Sesijā par transporta, infrastruktūras, būvniecības, industriālo un IT projektu vadīšanas aspektiem tika diskutēts par aktuāliem projektiem un projektu vadības metožu pielietojumu gan enerģētikas, transporta un celtniecības projektu ietvaros. Konferences sesijā īpaša loma tika pievērsta arī dažātiem informācijas tehnoloģiju projektu ieviešanas izmaicinājumiem pielietojot projektu vadīšanas metodes un instrumentus.

Konferences referāti, kā arī pētījumu rezultāti ir apkopoti un izdoti rakstu krājumā.
Konferences galvenie atbalstītāji ir SIA „Latvijas Mobilais Telefons" un Ventspils brīvostas pārvalde.

Konferences atbalstītāji:


atpakaļ