Arhīvs

atpakaļ

Noskaidroti 2012.gada labākie maģistra darbi projektu vadīšanas nozarē

Projektu vadītāju profesionālā apvienība (PVPA) 2012.gada jūnijā izsludināja maģistra darbu konkursu projektu vadīšanas profesionālo maģistra studiju programmu absolventiem. Maģistra darbu konkurss tika organizēts, lai attīstītu diskusiju par aktuāliem projektu vadīšanas teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā esošos un topošos projektu vadītājus, kā arī lai atbalstītu Latvijas topošo projektu vadītāju centienus.

Maģistra darbu konkursa mērķis ir noteikt labākos maģistra darbu autorus projektu vadīšanas nozarē. Konkursam tika izvirzīti šādi uzdevumi:

  • veicināt nozīmīgu projektu vadīšanas problēmu risināšanu;
  • sekmēt jauno projektu vadītāju iesaisti izglītībā;
  • veicināt inovatīvas un radošas studentu iniciatīvas projektu vadīšanā;
  • sekmēt projekta vadītāja profesionalitātes attīstību Latvijā.

Konkursā tika aicināti piedalīties augstākās izglītības iestāžu absolventi, kuri apgūst vai ir apguvuši studiju programmu projektu vadīšanā: Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Latvijas Universitātē, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā vai citā augstākās izglītības mācību iestādē, kas īsteno akreditētu studiju programmu projektu vadīšanā.

Iesniegtos maģistra darbu vērtēja komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no SIA „Latvijas Mobilais Telefons", Latvijas Darba Devēju Konfederācijas un Projektu vadītāju profesionālās apvienības. Iesniegtie maģistra darbi tika vērtēti vairākiem kritērijiem - pēc pētījumā risināmo jautājumu aktualitātes, pētījuma satura un analītiskās kvalitātes, pētījuma praktiskās pielietojamības un pēc pētījuma zinātniskās novitātes.

Trešo godalgu piešķīra MSc.proj. mgmt. Annai Missai par darbu „Veco ļaužu un bērnu kopnama izveide Carnikavas novadā, Gaujas ciemā". Maģistra darba „Veco ļaužu un bērnu kopnama izveide Carnikavas novadā, Gaujas ciemā" mērķis ir nodrošināt sociālās aprūpes sfēru Latvijā ar iespēju veicināt divu sociālo grupu - veco ļaužu un bērnu - savstarpējo integrēšanos sabiedrībā.

Otrā godalga tika piešķirta MSc.proj. mgmt. Maritai Koledai par darbu „Aitu vilnas pirmapstrādes ražotnes izveides projekts". Darba mērķis ir izpētīt aitu vilnas realizācijas problēmas un tās novēršanas iespājas Latvijā tuvāko 10 gadu laikā, pielietojot projekta vadīšanas metodes. Maģistra darbs ietver aitkopības nozares attīstības analīzi un risinājumu piedāvājumu, kur par pamatu tiek ņemts atsevišķs aitkopības virziens - aitu vilnas apstrāde.

Pirmo godalgu piešķīra MSc.proj. mgmt. Unai Grenēvicai par darbu „Ekonomisko aktivitāšu veicināšana Latgales reģionā". Maģistra darba mērķis ir veicināt ekonomisko aktivitāšu attīstību Latgales reģionā. Izstrādātās projekts paredz izveidot sapropeļa ieguves ražotni Latgales reģionā, kā arī rast risinājumus ārstniecisko dūņu pielietošanā.

Maģistra darbu konkursa laureāti tika sveikti Projektu vadītāju profesionālās apvienības un Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes organizētājā otrajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Projektu vadīšanas attīstība - prakse un perspektīvas" 2013.gada 12.aprīlī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

atpakaļ