Arhīvs

atpakaļ

Maģistra darbu konkurss 2013

Lai attīstītu diskusiju par aktuāliem projektu vadīšanas teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā esošos un topošos projektu vadītājus, kā arī lai atbalstītu Latvijas jauno projektu vadītāju centienus, Projektu vadītāju profesionālā apvienība rīko maģistra darbu konkursu projektu vadīšanas augstākās izglītības studiju programmas absolventiem.

 

Konkursa būtība
Maģistra darbu konkursa mērķis ir noteikt labākos maģistra darbu autorus projektu vadīšanas nozarē.
Konkursam ir izvirzīti šādi uzdevumi:

  • veicināt nozīmīgu projektu vadīšanas problēmu risināšanu;
  • sekmēt jauno projektu vadītāju iesaisti izglītībā;
  • veicināt inovatīvas un radošas studentu iniciatīvas projektu vadīšanā;
  • sekmēt projekta vadītāja profesionalitātes attīstību Latvijā.

Konkursā aicināti piedalīties ikviens augstākās izglītības iestāžu absolvents, kurš apgūst vai ir apguvis studiju programmu projektu vadīšanā:

  • Latvijas Lauksaimniecības universitātē;
  • Latvijas Universitātē;
  • Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā;
  • citā augstākās izglītības mācību iestādē, kas īsteno akreditētu studiju programmu projektu vadīšanā.

Konkursa organizatori
Konkursu organizē biedrība "Projektu vadītāju profesionālā apvienība".

Maģistra darbu konkursa izsludināšana
Informācija par iespēju pieteikties maģistra darbu konkursam tiek izvietota projektu vadītāju profesionālās apvienības mājas lapā: www.pvpa.lv
Ar pilnu konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Papildus informācija:
MSc.proj.mgmt. Emīls Pūlmanis, Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes loceklis
Emils.Pulmanis@pvpa.lv
, Tālrunis: 26896748
MSc.proj.mgmt. Silvija Bruņa, Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes locekle
Silvija.Bruna@pvpa.lv
, Tālrunis: 29177161

Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes priekšsēdētāja
Prof. Dr.oec. Žaneta Ilmete
atpakaļ