Arhīvs

atpakaļ

PVPA pārstāvji piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē Sanktpēterburgā, Krievijā

PVPA valdes locekļi PhD.cand. MSc.proj.mgmt. Silvija Bruņa, PhD.cand. MSc.proj.mgmt. Emīls Pūlmanis, biedri Olita Janberga un Eduards Gross no 2013.gada 31.oktobrīm līdz 1.novembrim piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē EVOLUTION OF INTERNATIONAL TRADING SYSTEM: PROSPECTS AND CHALLENGES Sanktpēterburgas valsts universitātē, Krievijā.


PVPA pārstāvji piedalījās konferences darbā prezentējot divu pētījumu rezultātus ar referātiem "The Role of Trade Finance for SMEs Enterprises in the Context of Development of Regions in Latvia" (autori S.Bruņa, O.Janberga, E.Gross) un „Project Management Application as Sustainable and Effective Tool in Global Trading System Development” (autors E.Pūlmanis).

PVPA pārstāvji, prezentācijas ietvaros sniedza ieskatu par projektu vadības instrumentu un metožu pielietojumu uzņēmējdarbības vides uzlabošanai starptautiskās tirdzniecības kontekstā. Konferences dalībnieki atzinīgi novērtēja autoru veikto pētījumu rezultātus un aktīvi iesaistījās diskusijā par projektu un investīciju aspektiem tieši starptautiskās tirdzniecības attīstības jomā, uzsverot mazo un vidējo uzņēmumu lomu eksporta tirgus veicināšanā.

Autoru pētījumu rezultāti publicēti konferences rakstu krājumā.

Plašāka informācija par konferenci pieejama Sanktpēterburgas valsts universitātes Ekonomikas fakultātes Pasaules ekonomikas katedras mājas lapā: http://worldec.ru/eng/178/184.html

atpakaļ