Arhīvs

atpakaļ

Aktuālās vakances projektu vadīšanas jomā publiskajā pārvaldē

PVPA informē interesentus par aktuālajām vakancēm publiskajā pārvaldē, kas tieši saistītas ar dažādu projektu ieviešanu, administrēšanu un uzraudzību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsludina atklātu konkursu uz Investīciju uzraudzības departamenta Projektu uzraudzības nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es valsts civildienesta ierēdņa/-nes amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība finansēs, tiesību zinātnē, ekonomikā, vadības zinātnēs vai citā sociālo zinātņu jomā

- pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē ilgāka par diviem gadiem

- zināšanas par vides, reģionālās attīstības un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares jautājumiem

- zināšanas un pieredze publisko iepirkumu jomā

- zināšanas un pieredze ES fondu vadības un kontroles sistēmas funkcionēšanā

- zināšanas par kvalitātes vadības sistēmām

- vēlama pieredze vides infrastruktūras projektu realizācijas uzraudzībā

- vēlamas zināšanas un pieredze finanšu plānošanā

- labas angļu valodas zināšanas

- ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu pārzināšana

Pieteikuma dokumenti (konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija) 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (publicēts 06.10.2014) jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, fakss 67820442, e-pasts:personals@varam.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapas veidlapas, kā arī amata apraksts ir pieejami ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv sadaļā "Aktualitātes" → "Darba piedāvājumi". Tālrunis uzziņām 67026902.

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Struktūrfondu daļas vecākā/-ās projektu vadītāja/-as (ierēdņa) amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

- nodrošināt Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" (turpmāk - projekts) darbību saskaņā ar projekta mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem

- izskatīt projektā iesaistīto pašvaldību iesniegtos pārskatus un projekta finansējuma pieprasījumus

- sniegt konsultācijas projektā iesaistītajām pašvaldībām par projekta īstenošanas jautājumiem

- piedalīties projektā iesaistīto pašvaldību darbības novērtēšanas vizītēs

- organizēt mentoru un programmu vadītāju apmācības, pieredzes apmaiņas pasākumus un supervīzijas

- plānot un sadarbībā ar projektā iesaistītajām pašvaldībām organizēt mērķa grupas informatīvos pasākumus

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība

- vismaz divu gadu darba pieredze valsts pārvaldē

- vairāk nekā viena gada darba pieredze projektu vadībā

- vēlama pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē

- zināšanas un izpratne par jaunatnes un neformālās izglītības jomu

- vēlama darba pieredze jaunatnes politikas īstenošanas jomā

- labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, Outlook Express)

- labas angļu valodas zināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (publicēts 06.10.2014), nosūtot pa pastu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai Rīgā, Mūkusalas ielā 41, LV-1004, vai elektroniski uz e-pastu: info@jaunatne.gov.lv, tālrunis uzziņām 67358073.

 

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz projektu koordinatora/-es (ministrijas resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) amatu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- plānot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību un projektu attīstību sadarbībā ar ministrijas struktūrvienībām, padotības iestādēm, sociālajiem partneriem un izglītības iestādēm

- organizēt un vadīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības projektu dokumentu sagatavošanu, virzīšanu un apstiprināšanu

- plānot, organizēt un vadīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības projektu resursu nodrošināšanu, t.sk. ārpakalpojumus

- organizēt un vadīt projektu Vienošanās uzņemto saistību nodrošināšanu pēc projektu īstenošanas

- nepieciešamības gadījumā izvērtēt un piedalīties atzinumu sagatavošanā par valsts pārvaldes institūciju un citu ministrijas struktūrvienību izstrādātajiem normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- pieredze darbā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā vai informācijas tehnoloģiju projektu vadībā (vismaz trīs gadi)

- pieredze konstruktīvā, uz rezultātu orientētā sadarbībā ar profesionālajām organizācijām, sociālajiem partneriem, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un citām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām

- zināšanas un izpratne par valsts pārvaldes darbību un informācijas tehnoloģiju jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

- angļu valodas zināšanas līmenī, kas amata pienākumu izpildei ļauj sazināties un izmantot dokumentus un literatūru

- teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes

- spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" (publicēts 03.10.2014) un pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 310.kabinets, Rīga, LV-1050) vai pa e-pastu (liena.grosteina@izm.gov.lv), tālruņi uzziņām 67047879, 67047892.

 

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Eiropas Savienības fondu ieviešanas departamenta Eiropas Savienības struktūrfondu privātā sektora nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es amatu (2 amata vietas)

Darbs saistīts ar normatīvo aktu izstrādi par Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskajiem atbalsta mērķiem un specifisko atbalsta mērķu ieviešanas uzraudzību.

Prasības:

- augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (ekonomikā, finansēs vai uzņēmējdarbībā)

- teicama angļu valodas prasme, vēlama otras svešvalodas prasme

- praktiskā darba pieredze un zināšanas par 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmu "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmām tiks uzskatītas par priekšrocību

- zināšanas un pieredze par finansējuma ieviešanas instrumentiem, finanšu un kapitāla tirgu, finanšu risku analīzi, to uzskaites, novērtēšanas un pārvaldīšanas metodēm tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas un pieredze kredītu vērtēšanā, finanšu analīzē un plānošanā tiks uzskatīta par priekšrocību

- teicamas prasmes darbā ar standarta biroja programmatūru

- komunikācijas, sadarbības un darba koordinēšanas prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- atbildīgu un interesantu darbu

- vērtīgu pieredzi darbā ar valsts pārvaldes institūcijām un struktūrfondiem

Pieteikuma vēstuli, CV un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas (publicēts 03.10.2014) iesniegt vai nosūtīt Ekonomikas ministrijai Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1519, tālr. 7013183, e-pasts: pasts@em.gov.lv.

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Eiropas Savienības fondu ieviešanas departamenta Eiropas Savienības fondu publiskās infrastruktūras nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es amatu

Darbs saistīts ar normatīvo aktu izstrādi par Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskajiem atbalsta mērķiem un specifisko atbalsta mērķu ieviešanas uzraudzību.

Prasības:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība (vēlams ekonomikā, finansēs vai uzņēmējdarbībā)

- teicama angļu valodas prasme, vēlama otras svešvalodas prasme

- praktiskā darba pieredze un zināšanas par 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas periodu tiks uzskatītas par priekšrocību

- praktiskā darba pieredze un zināšanas projektu ieviešanā vai uzraudzībā tiks uzskatītas par priekšrocību

- zināšanas un pieredze enerģētikas un energoefektivitātes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

- teicamas prasmes darbā ar standarta biroja programmatūru

- darba koordinēšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- atbildīgu un interesantu darbu

- vērtīgu pieredzi darbā ar valsts pārvaldes institūcijām un Eiropas Savienības fondiem

Pieteikuma vēstuli, CV un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas (publicēts 03.10.2014) iesniegt vai nosūtīt Ekonomikas ministrijai Rīgā, Brīvības ielā 55, LV - 1519, tālr. 7013183, e-pasts: pasts@em.gov.lv.

 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotais tehniskais sekretariāts aicina darbā projekta vadītāju

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2007.-2013.gadam (turpmāk - programma) ir izstrādājušas Latvijas un Lietuvas dalībvalstis, un tās mērķis ir veicināt Latvijas un Lietuvas pierobežas teritoriju attīstību un sabiedrības integrāciju. Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), tās kopējais budžets ir 75 miljoni eiro. Plašāka informācija par programmu ir pieejama programmas mājaslapā: www.latlit.eu.

Apvienotais tehniskais sekretariāts ir iestāde, kas Programmas ietvaros nodrošina tiešu sadarbību un atbalstu potenciālajiem projektu pieteicējiem, kā arī jau apstiprinātu projektu partneriem. Apvienotais tehniskais sekretariāts darbojas kā Valsts reģionālās attīstības aģentūras struktūrvienība (www.vraa.gov.lv). Sekretariātā strādā desmit darbinieki.

Programmas darba valoda ir angļu valoda.

Sīkāka informācija par programmu ir pieejama programmas mājaslapā: www.latlit.eu.

Prasības kandidātam/-ei:

- augstākā izglītība (ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā vai sabiedrības vadības zinātnē), kas papildināta ar profesionālām zināšanām

- ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas - mutvārdos un rakstos

- labas rakstības, komunikācijas un prezentācijas prasmes

- spēja strādāt multikulturālā vidē

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas)

- prasme strādāt komandā

- analītiskās spējas

- ne mazāk kā 2 gadu praktiskā pieredze transnacionālo un/vai Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības programmu/projektu vadībā

- iepriekšēja pieredze darbā ar Eiropas Savienības ERAF finansētajām programmām/projektiem tiks uzskatīta par priekšrocību

- pieredze administratīvā un biroja vadības darbā

- ļoti labas zināšanas par Eiropas Savienības reģionālās attīstības politiku, tās normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Eiropas teritoriālo sadarbību

- zināšanas par Baltijas jūras reģiona politikām, pieredze sadarbības projektos/programmās tiks uzskatīta par priekšrocību

Plašāk par prasībām un pienākumiem skatīt sludinājumu: www.latlit.eu.

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae angļu valodā lūdzam sūtīt uz e-pastu antra.jansone@latlit.eu līdz 2014.gada 20.oktobrim.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Programmu vadības un uzraudzības departamenta Programmu uzraudzības un stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es (ierēdņa) amata vietu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams ekonomikā, vadības vai tiesību zinātnē)

- laba izpratne par Eiropas Savienības fondu administrēšanas sistēmu Latvijā, Latvijas un Eiropas Komisijas tiesību aktu par Eiropas Savienības fondu vadību pārzināšana

- pieredze darbā, kas saistīta ar Eiropas Savienības fondu vadību

- laba izpratne par valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem, vēlama iepriekšēja darba pieredze valsts pārvaldē

- laba izpratne par iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādi, iekšējās kontroles sistēmas izveidi, vēlama iepriekšējā pieredze šajā jomā

- iniciatīva, augsta atbildība, labas argumentācijas spējas

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- labas angļu valodas prasmes

Galvenie darba pienākumi:

- nodrošināt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanu un aktualizēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, sniegt konsultatīvo atbalstu nodaļā un aģentūras struktūrvienībām Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas piemērošanas jautājumos

- savas kompetences ietvaros nodrošināt aģentūras pārstāvību Eiropas Savienības fondu plānošanas un ieviešanas dokumentu izstrādes procesā un saskaņošanā

Motivācijas vēstuli, CV un augstākās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai 10 dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (publicēts 07.10.2014) Smilšu ielā 1, 152.kab., Rīgā, LV-1919, uz e-pasta adresi cfla@cfla.gov.lv vai pa faksu 67357841.

atpakaļ