Arhīvs

atpakaļ

PVPA sveic visus projektu vadītājus starptautiskajā projektu vadības dienā!

Šodien, 6.novembrī, jau desmito gadu pēc kārtas visā pasaulē tiks atzīmēta starptautiskā projektu vadīšanas diena, kas vienmēr ir noteikta kā Novembra pirmā ceturtdiena. Starptautiskā projektu vadīšanas diena ir veltīta projektu vadītāju kā profesijas atzīšanai un profesijas popularizēšanai. Projekta vadītājs iemanto prasmes, iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas sekmīgai projekta īstenošanai un organizācijas ikdienas darba nodrošināšanai. Šī ir diena, kad varam pateikties profesionāliem projektu vadītājiem un projekta komandai, kā arī atskatīties uz īstenotajiem projektiem.

Nepaliec malā, uzslavē savu projektu vadītāju, novēlot tam veiksmi un izaugsmi turpmākajā profesionālajā darbā. Organizāciju vadītājiem būtu vēlams novērtēt un apzināt projekta vadītāju lomu un ietekmi un projekta sekmīgu īstenošanu un visas tās ieguldītās pūles, ko projektu vadītājs veicis, lai nodrošinātu projekta rezultātu sasniegšanu.

Starptautiskās projektu vadīšanas dienas aizsācējs ir Frank Saladis – projektu vadības eksperts un 7 nozares grāmatu autors, kurš Novembra pirmo ceturtdienu ir radījis par nozīmīgu dienu katra projektu vadītāja kalendārā. Šī diena tika radīta kā līdzeklis, lai novērtētu un atzītu projektu vadīšanas profesionāļu ieguldījumu dažādās nozarēs, dažādās pasaules valstīs.

Kā norāda Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Prof.Dr.oec Žaneta Ilmete: “Šobrīd projektu vadīšana ir viens no aktuālākajiem uzdevumu organizācijas veidiem. Tās pielietošanas nepieciešamību nosaka vairāki faktori. Svarīgākie no tiem ir arvien pieaugošā produktu un pakalpojumu kompleksitāte un konkurence tirgos. Produktu un pakalpojumu kompleksitātes rezultātā pieaug prasības pēc starpdisciplināram zināšanām, savukārt konkurences pieaugums tirgos piespiež uzņēmējus efektīvāk izmantot savus resursus, būt labākiem un ātrākiem par saviem konkurentiem, ātrāk veikt pārmaiņas savās organizācijās, darboties klientu interesēs. Šajos apstākļos projektu vadīšana uzņēmējiem rada jaunas iespējas”.

Arvien lielāks skaits darbu un uzdevumu jau tagad tiek izpildīti nevis ar rutinām darba metodēm, bet projektu veidā. Nākotnē projektu darba apjomi palielināsies un tā rezultātā pieaugs pieprasījums pēc kvalificētiem projektu vadītājiem, kuriem ir zināšanas un prasmes, lai šodien un nākotnē varētu sekmīgi veikt savu darbu.

Starptautiskā projektu vadības diena vērsta uz projektorientētām organizācijām, kuras izmanto projektu vadības metodes un instrumentus, lai radītu kopējus pasākumus projektu vadītāju un viņu komandas darba novērtēšanai. 2014 gada projektu vadības dienas devīze ir – projektu vadītāju profesijas spēks (Power of the Profession).

Projektu vadīšanas dienas kalendārs:

2012: 1.novembris

2013: 7.novembris

2014: 6.novembris

2015: 5.novembris

2016: 3.novembris

2017: 2.novembris

2018: 1.novembris

2019: 7.novembris

2020: 5.novembris

2021: 4.novembris

2022: 3.novembris

2023: 2.novembris

2024: 7.novembris

 

 

atpakaļ