Jautājumi un atbildes

Kā iespējams kļūt par PVPA biedru?
Lai kļūtu par PVPA biedru, nepieciešams aizpildīt un iesniegt rakstisku pieteikumu. Aizpildītais pieteikums jānosūta pa pastu uz PVPA adresi vai jāiesniedz valdes pārstāvim. Valde pieteikumu izskatīs tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.
Pieteikuma anketa pieejama www.pvpa.lv sadaļā Kā kļūt par biedru.
 
Kā PVPA darbībā var iesaistīties interesenti, kuriem nav izglītības projektu vadīšanas jomā un nav plānots izglītību iegūt?
Interesentiem PVPA piedāvā iepazīties ar projektu vadīšanas nozares jaunumiem mājas lapā, kā arī apmeklēt seminārus par projektu vadīšanu un iesaistīties PV kluba darbībā.
 
Vai maģistra darbu konkursam iespējams iesniegt arī bakalaura darbus, kuros apskatītas tēmas par projektu vadīšanu? 
Nē, maģistru darba konkurss ir paredzēts projektu vadīšanas profesionālo maģistra studiju programmu absolventiem.
Sīkāka informācija par konkursu: www.pvpa.lv sadaļā Izglītība un zinātne - PVPA konkursi.
 
Vai maģistra darbu konkursam iespējams iesniegt maģistra darbu, kurš izstrādāts par projektu vadīšanas tēmu, taču nestudēju studiju programmā „Projektu vadīšana"?
Nē, maģistru darba konkurss ir paredzēts projektu vadīšanas profesionālo maģistra studiju programmu absolventiem.
Sīkāka informācija par konkursu: www.pvpa.lv sadaļā Izglītība un zinātne - PVPA konkursi.
 
Kā iespējams uzzināt, vai mūsu augstskolas studiju programma "Projektu vadīšana" ir akreditēta?
Informācija par akreditētajām augstskolām un studiju programmām ir pieejama Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra (AIKNC) mājas lapā. Vairāk informācijas: www.aiknc.lv
 
Kāpēc projektu vadītājam ir jābūt profesionālam un kāpēc projektos jāpielieto īpašas projektu vadīšanas metodes?
Projektu vadītāja profesionalitāte un projektu vadīšanas metožu pielietošana nodrošina, ka projekti tiek īstenoti iespējami augstā kvalitātē, ņemot vērā projektā noteikto mērķi, laika, finanšu, personāla un citus ierobežojumus. Projektu vadīšanas metožu pielietošana nodrošina, ka tajos ieguldītie resursi tiek izlietoti efektīvi.
 
Kur ir iespējams iepazīties ar projektu vadītāja profesijas standartu?
Projektu vadītāja profesijas standarts pieejams šeit.