Noderīgas saites

Projektu vadītājiem noderīgas saites:


Projektu vadītāju profesijas standarts www.visc.gov.lv
Projektu vadības e-žurnāls
www.pmworldtoday.net
   
Augstskolas, kuras piedāvā apgūt Projektu vadīšanas programmas
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte,
Profesionālā maģistra studiju programma Projektu vadīšana

www.evf.lu.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma
Projektu vadība

www.llu.lv
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskola, Profesionālā maģistra studiju
programma Projekta vadība

www.riseba.lv
   
Finanšu piesaiste projektu īstenošanai
Eiropas Savienības struktūrfondi
www.esfondi.lv
Portāls: Latvija Eiropas Savienībā www.es.gov.lv
Eiropas Savienības struktūrfondi labklājības nozarē www.lm.gov.lv
EEZ/Norvēģijas valdības finanšu instrumenti www.eeagrants.lv
Latvijas Šveices sadarbības programma www.swiss-contribution.lv
Eiropas Komisijas granti un programmas http://ec.europa.eu
Eiropas fondu centrs www.efc.be
Sorosa Fonds Latvija www.sfl.lv
Atvērtās Sabiedrības institūts un Sorosa fonda tīkls www.soros.org
Baltijas-Amerikas partnerattiecību fonds www.bapf.lv
AB.LV Sabiedriskā labuma fonds www.ablvfoundation.org
Latvijas Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv