PV klubs

PVPA kluba pasākums "Publisko iepirkumu process ES fondu projektos"

2013.gada 29.aprīlī plkst.18:00 - 20:00 LU Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulvārī 5 Projektu vadītāju profesionālā apvienība (PVPA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti (LU EVF) organizē semināru par iepirkumu procesu Eiropas Savienības fondu projektos.

Seminārā tiks apskatītas tēmas par iepirkumu dokumentācijas un iepirkumu norises pārbaudēm, biežāk pieļautajām kļūdām iepirkumos, to iespējamiem risinājumiem, kā arī finanšu korekciju piemērošanu ES fondu projektos.

Ar prezentāciju uzstāsies:
Emīls Pūlmanis,
Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļas vecākais eksperts

Semināra noslēgumā norisināsies diskusija.
Seminārā aicinām piedalīties PVPA biedrus, kā arī citus interesentus.
Interesentus lūdzam pieteikties iepriekš (līdz 24.aprīlim plkst.10:00), rakstot uz e-pastu: info@pvpa.lv

Ieeja seminārā bezmaksas.
 
PVPA kluba pasākums "Biežāk sastopamās kļūdas ES fondu projektos, to iespējamie risinājumi"

2013.gada 20.martā plkst.18:00 - 20:00 LU Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulvārī 5 Projektu vadītāju profesionālā apvienība (PVPA) sadarbībā ar LU EVF organizē semināru par Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansēto projektu plānošanas un īstenošanas procesu, ES projektu ieviešanu, biežāk sastopamajām kļūdām un to iespējamiem risinājumiem.

Pasākuma tēmas:
Biežāk sastopamās kļūdas ES fondu projektos
Olita Janberga,
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta direktores vietniece
Kļūdas ES fondu aktivitāšu mērķu definēšanā un to ietekme vēlāk projektu īstenošanā
Velga Dadzīte,
Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu  departamenta vecākā eksperte
ES fondu līdzfinansēto projektu plānošanas un īstenošanas process
Emīls Pūlmanis,
Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļas vecākais eksperts
Pasākuma noslēgumā plānota diskusija.
Pasākumā aicināti piedalīties PVPA biedri, kā arī citi interesenti.
 
2011.gada 27.oktobrī pl.18.00 - 20.00 PVPA organizēja kluba pasākumu, kura laikā bija iespējams uzzināt un izmēģināt Edvarda de Bono metodi "Sešas domāšanas cepures".
Edvarda de Bono metode "Sešas domāšanas cepures" māca aizvietot argumentēšanu ar paralēlo domāšanu. Tā grupu vada caur procesiem vienlaikus vienā virzienā, lai radītu iespēju efektīvi analizēt jautājumus, radīt jaunas idejas un pieņemt labākus lēmumus.
"Sešas domāšanas cepures" ļauj nolikt malā mūsu viedokļus un ego, lai varam fokusēties uz rezultātu, bez strīdiem.
"Sešu domāšanas cepuru" metode ir dinamiska, praktiska un interaktīva. Dalībnieki iemācās atdalīt emocijas no faktiem, pozitīvo no negatīvā un kritisko domāšanu no radošās domāšanas. Nodarbības apmeklētāji iegūst rīkus, ko tie varēs nekavējoties izmantot savā praksē.
Pasākumu vadīja: Ieva Nartiša, Mikrouzņēmumu partnerības institūta valdes priekšsēdētāja un trešā kursa vadībzinātnes doktorante Latvijas Universitātē. Viņai ir maģistra grāds vadībzinātnē un pašreiz norit pētnieciskais darbs, lai aizstāvētu disertāciju "Mikrouzņēmumu partnerības stratēģija kā zināšanu potenciāla paplašināšanas līdzeklis un šī procesa vadīšana Latvijā". Autorei ir septiņu gadu pieredze uzņēmējdarbībā un, lai radoši pārnestu akadēmiskās zināšanas uz praksi, viņa ir padziļināti studējusi dr.Edvarda de Bono metodiku. Ieva ir gan apmeklējusi nodarbības pie paša de Bono kunga, gan vadījusi Radošās domāšanas klubu Latvijas Universitātē. 
 
2011.gada 27.aprīlī PVPA organizēja PVPA domubiedru diskusiju kluba pasākumu

Aprīļa pasākuma tēma bija Publiskās un Privātās partnerības projekti.

Ar prezentāciju uzstājās MSc.soc. Eduards Gross. Eduards strādājis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) publiskās un privātās partnerības (PPP) nodaļā. Nodaļas uzdevumi bija konsultāciju sniegšana, semināru un konferenču organizēšana, metodoloģijas un standarta dokumentācijas izstrāde. 2009.gadā PPP funkcija no Ekonomikas ministrijas tika nodota Finanšu ministrijai (FM). FM daļēji mainot uzdevumus sadalīja tos starp FM Budžeta departamentu nosakot vērtēt PPP projektu ietekmi uz ilgtermiņa saistībām, Valsts kasi nosakot PPP projektu risku vērtēšanu un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra nosakot tai kompetences centra funkcijas. Piedalījās vairāku PPP projektu iesniegumu vērtēšanā, kā arī sniedzis par tiem atzinumus un aizstāvēja tos FM vārdā. Šobrīd ir FM Budžeta departamenta Valsts budžeta kopsavilkuma nodaļas vadītāja vietnieks, nodaļas tiešais uzdevums ir valsts budžeta sastādīšana, tomēr visai bieži nākas konsultēt jaunos kolēģus PPP jautājumos. Šobrīd izstrādā doktora disertāciju par reģionālās attīstības finansēšanas modeļiem.

PVPA domubiedri atzinīgi novērtēja Eduarda sniegto lekciju par iespējām Latvijā attīstīt projektus pēc privātās un publiskās partnerības projektu modeļa.
Sekojiet līdzi informācijai par turpmākajiem PVPA domubiedru diskusija kluba pasākumiem www.pvpa.lv.