PVPA pasākumi

  Ikgadējā PVPA biedru kopsapulce
 2013.gada 27.februārī notiek ikgadējā Projektu vadītāju profesionālās apvienības (PVPA) biedru kopsapulce.

 Kopsapulces darba kārtība:
 1. Pārskats par PVPA darbību 2012.gadā.
 2. PVPA 2012.gada finanšu pārskats (ieņēmumu-izdevumu pārskats, bilance).
 3. PVPA darbības plāns 2013.gadam.
 4. Dažādi jautājumi.
 
  PVPA biedru kopsapulce
 2012.gada 22.martā notiek ikgadējā Projektu vadītāju profesionālās apvienības (PVPA) biedru kopsapulce.

 Kopsapulces darba kārtība:
 1. Pārskats par PVPA darbību 2011.gadā
 2. 2011.gada pārskats (ieņēmumu-izdevumu pārskats, bilance).
 3. PVPA darbības plāns 2012.gadam.