Pasākumi

atpakaļ

Ikgadējā PVPA biedru kopsapulce

2013.gada 27.februārī notiek ikgadējā PVPA biedru kopsapulce.

Kopsapulces darba kārtība:
1. Pārskats par PVPA darbību 2012.gadā.
2. PVPA 2012.gada finanšu pārskats (ieņēmumu-izdevumu pārskats, bilance).
3. PVPA darbības plāns 2013.gadam.
4. Dažādi jautājumi.
atpakaļ