Pasākumi

atpakaļ

PVPA kluba pasākums „Biežāk sastopamās kļūdas ES fondu projektos, to iespējamie risinājumi”

2013.gada 20.martā plkst.18:00 - 20:00 LU Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulvārī 5 Projektu vadītāju profesionālā apvienība (PVPA) sadarbībā ar LU EVF organizē semināru par Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansēto projektu plānošanas un īstenošanas procesu, ES projektu ieviešanu, biežāk sastopamajām kļūdām un to iespējamiem risinājumiem.

Pasākuma tēmas:
Biežāk sastopamās kļūdas ES fondu projektos
Olita Janberga,
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta direktores vietniece
Kļūdas ES fondu aktivitāšu mērķu definēšanā un to ietekme vēlāk projektu īstenošanā
Velga Dadzīte,
Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu  departamenta vecākā eksperte
ES fondu līdzfinansēto projektu plānošanas un īstenošanas process
Emīls Pūlmanis,
Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļas vecākais eksperts

Pasākuma noslēgumā plānota diskusija.
Pasākumā aicinām piedalīties PVPA biedrus, kā arī citus interesentus.
Interesentus lūdzam pieteikties iepriekš (līdz 19.martam plkst.10:00), rakstot uz e-pastu: info@pvpa.lv
atpakaļ