Pasākumi

atpakaļ

Otrā starptautiskā zinātniski praktiskā konference projektu vadīšanā Baltijas valstīs "Projektu vadīšanas nozares attīstība - prakse un perspektīvas"

Projektu vadītāju profesionālā apvienība (PVPA) informē, ka 2013.gada 11. un 12.aprīlī PVPA sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti (LU EVF) organizē otro starptautisko zinātniski praktisko konferenci projektu vadīšanā Baltijas valstīs "Projektu vadīšanas nozares attīstība - prakse un perspektīvas" ("Project Management Development – Practice and Perspectives”). Konferences mērķis ir veicināt zinātnisko novitāti, kā arī nodrošināt jaunāko pētījumu rezultātu aprobāciju projektu vadīšanas jomā, sekmēt jaunu kontaktu un sadarbības tīklu attīstīšanu, kā arī celt LU Ekonomikas un vadības fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana” kapacitāti. Konferences kvalitātes un profesionalitātes nodrošināšanai ir izveidota programmas komiteja, kuras sastāvā savu aktīvu līdzdalību ir apstiprinājuši Eiropā un pasaulē atzīti projektu vadīšanas nozares profesionāļi un profesori.

Informējam, ka pirmajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē projektu vadīšanā Baltijas valstīs "Projektu vadīšanas nozares attīstība - prakse un perspektīvas" ("Project Management Development – Practice and Perspectives”) piedalījās valsts un pašvaldību iestāžu atbildīgie speciālisti no vairāk kā 10 valstīm, kā arī uzņēmēji un to organizāciju darbinieki, kuru ikdienas darbs saistīts ar projektu vadīšanu un to metožu pielietošanu. Vairāk informāciju par pirmo konferenci ir iespējams atrast - http://www.evf.lu.lv/pmconf2012.

Līdz šim konferenci ir atbalstījuši tādi uzņēmumi un organizācijas kā "Latvijas Mobilais Telefons", "Aldaris", Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs (DAAD).

Vairāk informācijas par otro starptautisko zinātniski praktisko konferenci projektu vadīšanā "Projektu vadīšanas nozares attīstība - prakse un perspektīvas" ("Project Management Development – Practice and Perspectives”) Baltijas valstīs iespējams iegūt http://www.evf.lu.lv/pmconf2013/ vai rakstot conference@pvpa.lv

Konferences programma pieejama šeit.

Vairāk informācijas par Pirmo starptautisko zinātniski praktisko konferenci projektu vadīšanā Baltijas valstīs: http://www.pvpa.lv/aktualitates/view/2
atpakaļ