Pasākumi

atpakaļ

PVPA biedru kopsapulce

Valdes pārvēlēšanas (iepazīstināšana ar vēlēšanu kārtību, kandidātu izvirzīšana, valdes locekļu apstiprināšana), izmaiņas PVPA statūtos, diskusija par PVPA darbības stratēģiju un perspektīvām.

atpakaļ