PVPA biedri

Šobrīd PVPA ir vairāk kā 40 biedri: projektu vadīšanas augstākās izglītības studiju programmas studenti, doktoranti ar specializāciju projektu vadīšanā, projektu vadīšanas augstākās izglītības studiju programmas absolventi, projektu vadīšanas augstākās izglītības studiju programmas mācībspēki.

 PVPA biedriem ir šādas tiesības:
1. piedalīties PVPA pārvaldē;
2. saņemt informāciju par PVPA darbību, tai skaitā iepazīties ar visu PVPA institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
3. piedalīties visos PVPA organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par PVPA darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
 
 PVPA ir noteikusi šādu iestāšanās maksu un biedra naudu:
Iestāšanās maksa Ls 5,00 
EUR 7.11  
                                                               
Biedra nauda Ls 3,00
EUR 4.27
                                                       
                                                             
Biedra nauda par attiecīgo mēnesi maksājama līdz katra mēneša 15.datumam uz PVPA norēķinu kontu.