Kā kļūt par biedru

Par PVPA biedriem var kļūt:

  • projektu vadīšanas augstākās izglītības studiju programmas studenti;
  • doktoranti ar specializāciju projektu vadīšanā;
  • projektu vadīšanas augstākās izglītības studiju programmas absolventi;
  • projektu vadīšanas augstākās izglītības studiju programmas mācībspēks.
Par PVPA kluba biedru var kļūt jebkurš interesents, kurš vēlas iegut jaunāko informaciju par aktualitātēm projektu vadīšamas nozarē, esošajiem un īstenotajiem projektiem Latvijā un ārzemēs.

Kā kļūt par PVPA biedru?

1. Jāaizpilda pieteikuma anketa
Par PVPA biedru var kļūt, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo pārējo dokumentu sarakstu nosaka PVPA valde.
Lejupielādēt pieteikuma anketu: PVPA biedra pieteikuma anketa

Pieteikuma anketu arī var aizpildīt onlain formā.

2. Jāsagaida valdes lēmums
Lēmumu par uzņemšanu PVPA pieņem valde. Valde pieteicēja pieteikumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pieteicējs un viņam tiek dots vārds sava viedokļa paušanai. Valde motivētu lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.


Kā kļūt par PVPA kluba biedru?
Jāaizpilda pieteikuma anketa