PVPA valde

PVPA izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem, kuri tiek ievēlēti uz 3 gadiem. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. Valdes locekļiem ir jauktās pārstāvības tiesības pārstāvēt PVPA. Valdes priekšsēdētājs PVPA pārstāv atsevišķi un pārējie kopā ar diviem valdes locekļiem.

    Valdes priekšsēdētāja   
 Prof. Dr.oec. Žaneta Ilmete  Izglītība un zinātne
          Valdes locekļi
 MSc.proj.mgmt.  Mārtiņš Litaunieks
 Informācijas tehnoloģijas
 PhD candidate, MSc. proj.mgmt.
 Silvija Bruņa
 Būvniecība un arhitektūra        
 PhD candidate, MSc. proj.mgmt.
 Emīls Pūlmanis
 Publiskā pārvalde
MSc.proj.mgmt. Jūlija Kovaļska  Administrācija
PV kluba vadītāja 
MSc. proj.mgmt. Anete Mandeika