Žaneta Ilmete

Valdes priekšsēdētāja Prof. Dr.oec. Žaneta Ilmete ir beigusi Latvijas Universitātes Ekonomikas un juridisko fakultāti, aizstāvējusi disertāciju par datu apstrādes sistēmām, gadu stažējusies Berlīnes ekonomikas augstskolā un Briseles brīvajā Universitātē. Vadīja Ekonomikas informātikas katedru no 1975. gada līdz 1986. gadam un  1987. gadā tika ievēlēta par   Vadības un Ekonomiskās informātikas fakultātes dekāni , kuru vadīja līdz 1993, gadam.

Laikā no 1994. – 1996. gadam strādājusi par viesprofesori Dortmundes augstskolā, kur vadīja kursu projektu vadīšanā. Pašlaik strādā Ekonomikas un Vadības fakultātes Publiskās pārvaldes fakultātē par profesori projektu vadīšanas jomā.

Projektu vadīšanai pievērsusies kopš 1987. gada. Kopš tā laika ir piedalījusies un vadījusi daudzus starptautiskos projektus, tai skaitā Tempus projektus ar Brēmenes Universitātes Projektu vadīšanas institūtu un  Kroningenas Universitāti Nīderlandē,  Briseles brīvo Universitāti, Dortmundes augstskolas Ekonomikas fakultāti un Zviedrijas konsultācijas firmu OMNNIA.

Prof.  Žaneta Ilmete ir izveidojusi projektu vadīšanas skolu Latvijā un izstrādājusi mācību programmu un metodiku, kā pasniegt projekta vadīšanas kursu. Programma tiek realizēta jau vairāk kā 15 gadus Vadībzinību un sabiedrības vadības maģistru studiju programmas studentiem un tiek nepārtraukti pilnveidota. Balstoties uz savu vairāk kā 20 gadu vietējo un starptautisko pieredzi projektu vadīšanā,  prof. Ž. Ilmete   kopā ar saviem kolēģiem no  Latvijas Universitātes (lektori D. Āboltiņu, prof. I. Vorončuku uc.) un LU Goda doktoru prof. Pēteru Roišu  ir izstrādājusi divgadīgu Profesionālo maģistra studiju programmu „Projektu vadīšana„, kuras realizācija Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadībzinību fakultātē ir uzsākta 2008/2009. mācību gadā un 2010. gadā ir starptautiski akreditēta uz 6 gadiem. Profesore Ž. Ilmete ir šīs programmas direktore.

Studiju programmu pabeidzot absolventi iegūst profesionālā maģistra grādu un projekta vadītāja kvalifikāciju. Šobrīd šajā programmā studē vairāk kā 50 studentu.

 

Profesorei Ž. Ilmetei ir izdevusi vairākas grāmatas informācijas sistēmu projektēšanā gan kopā ar citiem līdzautoriem , gan atsevišķi. Ir nopublicējusi  vairāk par 100 zinātniskiem rakstiem, tai skaitā par projektu vadīšanu  vairāk par 20.

Profesore Ž. Ilmete ir aktīvi darbojusies arī sabiedriskā laukā. Ar viņas iniciatīvu tika izveidota Latvijas kvalitātes asociācija un  viņa bija pirmā šīs asociācijas prezidente un kvalitātes balvas dibinātāja. 1998. gadā profesore Ž. Ilmete piedalījās Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas dibināšanā un bija šīs asociācijas valdes priekšsēdētāja līdz pat 2010. gada martam. Profesores Ž. Ilmetes vadībā asociācija tika iekļauta starptautiskajā projektu vadīšanas asociācijā (IPMA). 2002. gadā viņas vadībā kopā ar D.Āboltiņu tika izstrādāta projektu vadīšanas personāla starptautiskā sertifikācijas sistēma un Ž.Ilmete kopā ar diviem ārzemju ekspertiem tika apstiprināta par pirmo tās vērtētāju valstī. Viņas vadībā  D līmeņa sertifikātu ir ieguvušas 29 personas.

Šobrīd prof. Ž. Ilmetes  vadībā ir  nodibināta Projektu vadītāju profesionālā apvienība (PVPA). PVPA uzņem tikai profesionāļus projektu vadīšanā, kuriem ir valsts apliecināts dokuments par viņa profesionalitāti, proti, augstskolas diploms par iegūto maģistra grādu projektu vadīšanā. Tas ļaus kārtot jautājumus projektu vadīšanā jau citā līmenī. Ž. Ilmete ir ievēlēta par šīs organizācijas valdes priekšsēdētāju un uzsākusi kopā ar apvienības biedriem aktīvu darbību šajā jomā.