PVPA vēstnesis

Projektu vadītāju profesionālā apvienība piedāvā kluba biedriem piedalīties PVPA vēstneša tapšanā.

PVPA Vēstnesis ir periodisks informatīvais ziņojums, kurā apkopota informācija par aktualitātēm un notikumiem projektu vadīšanā Latvijā un pasaulē, kā arī aktuālāko informācija par izglītības un kvalifikācijas celšanas iespējām, projektu vadības standartiem, starptautisko projektu vadītāju sertifikāciju un citām ar projektu vadību saistītām jomām. Labprāt dalītos arī ar Jūsu praktisko pieredzi īstenojot projektus, par problēmām un to risinājumiem, labās prakses piemēriem, sociāliem aspektiem projektos.

PVPA aicina biedrus piedalīties vēstneša tapšanā, iesniedzot savu rakstu par aktuālām tēmām projektu vadībā.


Lai iesūtītu sagatavotu rakstu, kuru vēlaties publicēt PVPA vēstnesī, lūdzam Jums sūtīt materiālus uz e-pastu info@pvpa.lv, pie temata pierakstot: PVPA vēstneša raksts.

 

 PVPA vēstneša tapšana

Publikācija "PVPA vēstnesis" ir periodisks projektu vadītāju profesionālās asociācijas ziņu izdevums, kas iznāk reizi divos mēnešos. Pirms vēstnesis tiek publicēts, materiālu apstrādā redaktors. Šī gada novembrī PVPA aicina savus biedrus piedalīties vēstneša tapšanā, kas tiks izdots decembrī. Vēstnesi PVPA biedri un PVPA PPV kluba biedri, kā sabiedrības pārstāvji, kas pieteikušies jauniemiem mājas lapā www.pvpa.lv, saņem bez maksas.

 

PVPA vēstneša nolikums

1.   Rakstu publikācija un rediģēšana ir bezmaksas pakalpojums.

2.  Rakstu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir sagatavojusi materiālu par projektu vadīšanas tēmu.

3.    PVPA vēstneša materiālu iesniedzējs (turpmāk- iesniedzējs) uzņemas pilnu atbildību par iesniegto materiālu (teksta saturu, fotogrāfijām, komentāriem vai kāds cits fiziskas personas intelektuālais īpašums tai skaitā autortiesības), kas ir likumīgs.

4.    Iesniedzējs uzņemas atbildību par izrietošajām sekām, kuras var rasties, publiskojot materiālus.

5.    PVPA vēstnesī ir aizliegts biedriem iesniegt normatīvajos aktos noteikto nepublicējamo informāciju, kā arī:

5.1.  materiālus, kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;

5.2.  materiālus, kuri aizskar personas godu un cieņu, ir pretēja labiem tikumiem;

5.3.  materiālus, kuri aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu:

5.3.1.           izplatīt jebkāda veida reklāmu, nesaskaņojot to ar PVPA;

5.3.2.           publicēt materiālus bez atsaucēm uz to pirmavotu.

6.  PVPA ir tiesīgs nepublicēt šāda satura materiālus un izdzēst.

7.   Iesniedzot materiālus PVPA un akceptējot šos publicēšanas noteikumus, iesniedzējs vienlaicīgi izsniedz PVPA neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence ļauj apvienībai adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski attēlot un izplatīt, padarīt pieejamus jebkurus materiālus, kurus iesniedzējs nosūtījis PVPA.

8.      Iesniedzējs piekrīt, ka PVPA, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai savus iesniedzējus nodrošinātu ar pakalpojumu, ir tiesīga pārsūtīt un izplatīt materiālus pa dažādiem publiskiem tīkliem un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu

      un pielāgotu izdevumu, iekārtu tehniskajām prasībām. Lietotājs piekrīt, ka šī licence dod PVPA šādas tiesības.

9.     Iesniedzējs apliecina un garantē, ka iesniedzējam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai izsniegtu

augstāk minēto licenci.

10.   PVPA ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi,

kad tās ir publiskotas mājas lapā http://www.pvpa.lv.

11. Pirms rakstu publicēšanas PVPA ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma rediģēt, saīsināt vai papildināt un mainīt iesniegtos materiālus.

12. Izmantojot mācību, statistiskas, likumdošanas vai citus avotus ir obligāti jānorāda autorus.