Rekvizīti

Projektu vadītāju profesionālā apvienība 
Reģ.nr. 50008168131, 
Brīvības gatve 338-11, Rīga, LV-1006
Banka: AS Citadele banka, 
Konta Nr. LV35PARX0013024990001, 
Kods: PARXLV22

Biroja adrese:
Brīvības iela 101 -1, Rīga, LV-1001

Biedru pieņemšanas laiki:

Pirmdien 18.00 - 20.00
Iepriekš piesakoties info@pvpa.lv